§1 Postanowienia ogólne

1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. Jednak w przypadku, gdy Klient nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
2. Klient w każdej chwili ma prawo do aktualizacji, ograniczenia przetwarzania lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Może to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.
3. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
4. Administratorem danych jest CZYSTA MICHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy alei Komisji Edukacji Narodowej 50/U5A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000569975; NIP: 951-239-63-42; REGON:362231383, telefon: 533-553-022, poczta elektroniczna: kontakt@czystamicha.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.
6. Dane osobowe podawane w formularzu zamówień i rejestracji konta w Serwisie Internetowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§2 System ochrony danych osobowych

Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono:

a) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);
b) wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Celem i podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest nawiązanie, ukształtowanie, zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy pomiędzy Sprzedającym i Klientem oraz zrealizowanie umowy o świadczenie usługi opisanej w Regulaminie.
2. Klient może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (np. w formie “newsletter”), jeśli wyrazi na to zgodę, z których otrzymywania może w każdej chwili zrezygnować.
3. Klient podczas rejestracji podaje dane niezbędne do założenia konta w czystamicha.pl. Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów, w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z czystamicha.pl.
Podczas rejestracji prosimy o:
a) imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży;
b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto i kod do bramy/klatki) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
c) e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z Serwisu Internetowego;
d) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników);
4. W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
Przy składaniu zamówienia prosimy o:
a) imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto i kod do bramy/klatki) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
c) e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
d) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
5. W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
a) imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do zaadresowania przesyłki;
b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto i kod do bramy/klatki) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

 

§4 Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta czystamicha.pl.
W ramach czystamicha.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach czystamicha.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach czystamicha.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach czystamicha.pl;
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych czystamicha.pl;
4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu czystamicha.pl;
5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.
W przypadku, gdy Klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić dostępne są w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z czystamicha.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w czystamicha.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

czystamicha.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta czystamicha.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem Klienta. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na czystamicha.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji czystamicha.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w §3 i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

czystamicha.pl (cookies)

czystamicha.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Klienta, w celu umożliwienia czystamicha.pl rozpoznania i dostosowania do potrzeb Klienta.

czystamicha.pl wykorzystuje cookies do:

a) zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
b) zapamiętania zawartości koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
c) zapamiętania preferencji wyświetlania czystamicha.pl (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
d) tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania czystamicha.pl; (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
e) personalizowania wyglądu czystamicha.pl przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Klienta w oparciu o historię zamówień (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Klienta, w celu umożliwienia przeanalizowania przez czystamicha.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w §3 i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookies jest kasowane.

Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Klienta, w celu umożliwienia przez czystamicha.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w §3 i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

Cookies pochodzące z serwerów partnerów

czystamicha.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej czystamicha.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.
czystamicha.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, o akceptacji ich cookies.

 

§5 Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi danych osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, czystamicha.pl dane takie udostępni.
Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe Klienta w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.
W przypadku takiego przekazania, Administrator zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora.

 

§6 Zmiana polityki prywatności czystamicha.pl

czystamicha.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania czystamicha.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
O takiej zmianie czystamicha.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem: https://www.czystamicha.pl/polityka-prywatnosci/

 

§7 Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych Klient ma prawo do:

1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
3. dostępu do danych osobowych;
4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
5. przenoszenia danych osobowych;
6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy pomocy i informacji.